కొత్త లుక్‌లో మరింత అందంగా మెరిసిపోతున్న నభా నటేష్